WAKACYJNE WYZWANIE PLANSZÓWKOWE 2021

Lato to świetny czas na granie w gry planszowe!

Żeby przekonać o tym nieprzekonanych i zachęcić wszystkich do 'planszowania' w wakacje, wraz z Filią Nr 1 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu ogłaszamy Wakacyjne Wyzwanie Planszówkowe 2021.

Zapraszamy do pobrania specjalnie stworzonej Karty Wyzwania i uzupełnienia jej w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Zabawa polega na... graniu w gry planszowe :)

Żeby było weselej i bardziej różnorodnie, zachęcamy do wybierania różnorodnych tytułów, miejsc, tematów i współgraczy według podanej listy.
Przygotowaliśmy 9 wyzwań - po jednym na każdy tydzień wakacji - ale możecie je realizować we własnym tempie i w dowolnej kolejności.

Jeśli dodatkowo podejmiecie się wykonania zadania kreatywnego, macie szansę na zdobycie nagrody!

Wakacyjne Wyzwanie Planszówkowe 2021 - Karta Wyzwania

WWP2021.pdf - klik!

Czytelnicy naszej biblioteki, uczestnicy spotkań Kącika Gier Planszowych i Klubu Gier Planszowych Seniora Grajmy! otrzymają Karty Wyzwania bezpośrednio w wypożyczalni. Można je również samodzielnie wydrukować.

Zadanie polega na wpisaniu w odpowiednich miejscach tytułów gier planszowych spełniających dany wymóg, w które udało się rozegrać choćby jedna partyjkę w lipcu lub sierpniu bieżącego roku.

By ubiegać się o nagrodę, wypełnioną Kartę wraz z zadaniem dodatkowym (oryginał pracy, plik elektroniczny lub dokumentacja fotograficzna) należy do końca wakacji dostarczyć organizatorowi wraz z wymaganymi danymi i zgodami (patrz regulamin poniżej). 

Uwaga!
W przypadku zainteresowania konkursem ze strony czytelników Grajmy! online przewidziano dodatkowy upominek za najciekawsze zgłoszenie elektroniczne. 
Jeśli pojawi się więcej zgłoszeń, pomyślimy o zwiększeniu puli nagród. Będziemy Was na bieżąco informować!


Regulamin konkursu „Wakacyjne Wyzwanie Planszówkowe”

1. Organizatorami konkursu są koordynator akcji Projekt Grajmy! oraz Filia Nr 1 Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu.
2. Zabawa trwa od 1.07.2021 r. do 31.08.2021 r.
3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i gier planszowych wśród młodych Czytelników.
4. „Wakacyjne Wyzwanie Planszówkowe” przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży (0-18 lat).
5. Uczestnicy mają za zadanie uzupełnić tytułami gier planszowych otrzymaną lub wydrukowaną Kartę Wyzwania na podstawie bieżących doświadczeń oraz przedstawić samodzielnie wykonaną pracę związaną z planszówkami.
6. Wypełnioną, podpisaną na odwrocie kartę zgłoszenia wraz z materiałami dokumentującymi wykonanie zadania należy dostarczyć Organizatorowi - bezpośrednio do biblioteki lub pocztą elektroniczną  na adres e-mail grajmy.mail@gmail.com
7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich , ich poprawiania i cofnięcia zgody.
8. Dane Uczestników zebrane są w celu realizacji konkursu. Są to: imię i nazwisko, wiek oraz numer kontaktowy/ e-mail.
9. Zgody osób niepełnoletnich (na udział w konkursie oraz na wykorzystanie wizerunku laureatów) wraz z danymi wypełniają rodzice/opiekunowie prawni Uczestników.
10. Uczestnicy dobrowolnie podają swoje dane teleadresowe, jednak są one niezbędne do udziału w zabawie.
11. Organizatorzy nagrodzą wybrane prace. Lista laureatów zostanie ogłoszona w pierwszej połowie września, nagrodzeni będą też informowani indywidualnie.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fragmentów prac konkursowych z zachowaniem praw autorskich w celach niekomercyjnych związanych z popularyzacją gier planszowych.

 

Macie ochotę zagrać?

Zapraszamy!


 

Zobacz także:

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.