Zrozumieć świat przez gry 1 - gry miejskie w edukacji globalnej


Wielokrotnie podkreślaliśmy w ramach Grajmy! ważną rolę gier w edukacji i podawaliśmy świetne przykłady wykorzystywania ich jako pomocy naukowych (patrz tu: >>KLIK<<). Tak domowe zabawy przy planszy, jak spotkania w szkołach i przedszkolach pokazują, że z dzieci i młodzież z przyjemnością i skutecznie chłoną wiedzę przez podejmowanie wspólnych wyzwań, współzawodnictwo i kooperację.
Zakres tematów, które można w ten sposób poruszyć jest w zasadzie nieograniczony.

Dziś dwa słowa o tym jak dzięki udziałowi w spotkaniu organizowanemu niedawno przez PAH poszerzyłam własną perspektywę i wiedzę na temat świata. Plus propozycje różnego rodzaju gier, z których i Wy, i Wasi podopieczni, możecie skorzystać dla jeszcze lepszego poznania i zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości w ujęciu globalnym.


Inspiracją i źródłem większości materiałów do tego artykułu stał się Festiwal Gier Edukacji Globalnej pod hasłem "Zrozumieć świat przez gry".


Tytułem wstępu, krótkie wyjaśnienie, z pewnością nie dla wszystkich oczywistego, tematu przewodniego.

Edukacja globalna

to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest

tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk, przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu, kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw, ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa, ochronę praw człowieka, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

(źródła: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_globalna; http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/)


Polska Akcja Humanitarna od dawna wspiera wszystkich zainteresowanych, w tym nauczycieli i instytucje, w zgłębianiu i przekazywaniu młodzieży wymienionych wyżej zagadnień.
Szczególnie cieszy fakt, że nie poprzestają na przekazywaniu suchych faktów, ale starają się na różne sposoby aktywizować odbiorców w różnym wieku.

Wśród materiałów udostępnianych przez PAH znajdziemy m.in. broszurę wprowadzającą w temat gier miejskich pt."Włącz się do gry", a w niej trzy przykładowe scenariusze:
„Fair Train”, „Poskramiacze globalnych wyzwań” oraz „Afrykańskie kółko i krzyżyk”.
Online dostępna jest wersja .pdf tej publikacji - >>KLIK<< 

Organizacja proponuje także inne tematy gier terenowych.
Poniżej podaję odnośniki do publikacji PAH w formie plików .pdf . Są to pełne opracowania gier wraz z wprowadzeniem w dane zagadnienie, wyjaśnieniem zasad przeprowadzenia zabawy i przykładowymi zadaniami do przygotowania dla poszczególnych stacji:
  • "Wodna gra terenowa" - o zasobach i dystrybucji wody na świecie >>KLIK<< 
  • "Wiedza to potęgi klucz" - o (nie do końca) powszechnym prawie do edukacji  >>KLIK<<
  • "Głodni wiedzy" - o głodzie, niedożywieniu i globalnych różnicach w dostępie do żywności  >>KLIK<<
  • "Królestwo UBÓ" - o różnych aspektach ubóstwa na świecie  >>KLIK<<

Bezpośredni kontakt z praktykami w czasie sesji plenarnej i w trakcie warsztatu utwierdza w przekonaniu, że to wcale nie takie trudne i zdecydowanie warto samemu spróbować taką grę zaplanować i przeprowadzić! :)


Na festiwalu "Zrozumieć świat przez gry" przedstawiono poza tym gry wielkoformatowe i drużynowe:

Gra „Wodne wyzwania” przedstawia życie codzienne mieszkańców i mieszkanek wioski. Obrazuje problem braku dostępu do wody w różnych miejscach na świecie i uświadamia o jego wpływie na wiele aspektów życia. Uczniowie poprzez wcielenie się w rodzinę z globalnego Południa na własnej skórze przekonują się, że trudności w dostępie do wody wpływają także bezpośrednio na możliwości edukacji i rozwoju człowieka.

„Otwórz się na globalne wyzwania” to specjalnie zaprojektowany escape room. Czysta woda i warunki sanitarne to jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju, o których dowiadujemy się za jego pośrednictwem. Gra pokazuje wartość współpracy i partnerstwa na rzecz Celów oraz podkreśla, że współczesne problemy wymagają szybkiej reakcji.

Trzecia z gier, „Reporterzy i reporterki na globalnym Południu”, promuje zasady Kodeksu ds. obrazów i wiadomości dot. krajów Południa. Uczestnicy wcielają się w dziennikarzy i stworzą specjalne wydanie gazety „Wieści ze świata”. Ich zadaniem jest przedstawienie elementów rzeczywistości 4 państw Afryki Wschodniej: Ugandy, Kenii, Somalii i Sudanu Południowego, z których każde mierzy się z innymi problemami.

Orientacyjny wiek uczestników podawany przez twórców, to minimum kilkanascie lat.

Według zapowiedzi PAPAH, już wkrótce znajdą się one w ogólnodostępnej wypożyczalni gier edukacji globalnej.
By być na bieżąco, warto dołączyć do grupy
https://www.facebook.com/groups/edukacjaPAH/

(źródło: https://www.pah.org.pl/zrozumiec-swiat-przez-gry/)


W ramach konferencji swoje propozycje prezentowały także różnego rodzaju stowarzyszenia i instytucje zajmujące się tworzeniem materiałów edukacyjnych m.in. w postaci gier planszowych. 
Przykładowe projekty, prototypy i gry gotowe do użycia dotyczyły wielu ważnych tematów, w tym społecznej roli mediów jako "czwartej władzy", problemu zrównoważonego korzystania z zasobów, zachowania bioróżnorodności, poszanowania prawa, czy poznawania i regulacji własnych emocji.

Więcej o nich, wraz z odnośnikami do treści udostępnionych online, przekażę Wam już wkrótce!


udział w konferencji wzięła 
i na podstawie otrzymanych materiałów opracowała:

  • mamajanka

Zobacz także:

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.